AGILE A/B Testing – революция в A/B тестовете?

AGILE А/Б тестове

Българската компания Уеб Фокус, специализирана в базиран на данни онлайн маркетинг, днес обяви разработката си на нов статистически подход при онлайн експериментите, водещ до значително подобрение на скоростта и ефективността на провеждането на А/Б тестове в сферата на оптимизацията за конверсии, оптимизацията на целеви страници, потребителския дизайн и др. Подходът се нарича AGILE A/B Testing и е описан в подробен white paper (достъпен безплатно) и е придружен с пускането на софтуерен инструмент, с който методът да се прилага лесно и бързо.

Принципно онлайн експериментите се ползват в маркетинга, дизайна на сайтове и оптимизацията на процесите за крайните потребители с цел повишаване на ефективността на уебсайта, конкретни страници от него или на рекламни текстове и други криейтиви. Експеримента става чрез разделянето на посетителите (или част от тях) на даден сайт на две или повече групи, като на всяка група се показва различен експериментален вариант. Разбира се, винаги има и контролна група, която вижда всичко както е било и до момента. След това на база резултатите се взима решение дали предложените експериментални варианти са по-добри за бизнеса, или напротив.

Онлайн експериментите са единственият начин да се установи каузална (причинно-следствена) връзка между промени по сайта или рекламните кампании и резултати като регистрации или продажби. Недостатъкът е, че до момента голяма част от индустрията разчита на остарели статистически подходи, които не са съвместими с бизнес практиката, или се прилагат нови подходи с въпросителни относно тяхната надеждност или трудности при комуникирането на резултатите.

За разлика от тях при AGILE A/B Testing има добро съответствие между бизнес процеса и статистическия метод, така че се избягват конфликтите от това естество. Най-простия пример – класическите статистически процедури изискват анализа на резултатите да стане след точно определен брой наблюдения, което от гледна точка на бизнеса е неефективно, защото с междинни прегледи на данните могат да се избегнат ненужни загуби или да се ускори въвеждането на доказано успешен вариант.

Някои от основните предимства на статистическия подход AGILE са:

  • До 80% по-бързи тестове, сравнено с традиционни за индустрията подходи
  • Правила за ранно спиране както за позитивен ефект, така и при малък шанс за позитивен ефект
  • Гъвкавост в извършването на анализ и оценка на данните

Според Георги Георгиев, автор на white paper-а и управител на Уеб Фокус ЕООД: “Чрез пускането на нашата AGILE A/B testing публикация даваме резултата от сериозни R&D усилия и статистическа експертиза безплатно. Вярвам, че прилагането на по-точния и по-ефективен статистически подход AGILE ще помогне на цялата индустрия да направи стъпка напред, като както агенции, така и клиенти ще започнат да виждат по-добра възвращаемост от провеждането на А/Б експерименти онлайн. Наличието на надеждно измерване на ефекта от който и да е вариант при АБ тест, както и несигурността на измерването, позволява на хората, взимащи решения, да взимат интелигентни решения и да придвижат бизнеса си в правилната посока с по-голяма сигурност.”

Софтуерният инструмент AGILE A/B Testing Calculator ускорява и улеснява прилагането на статистическия подход и го прави достъпен и за хора без дълбоки познания и умения по статистика и би следвало да е полезен на всички специалисти по оптимизация на конверсиите (CRO), UX, оптимизация на целеви страници, e-mail темплейти и др.