Интересно нещо е времето – четвъртото измерение или половината от време-пространството, в което живеем. На пръв поглед е обективно, но всъщност е субективно дори когато се касае за