Instagram и другите приложения за споделяне на снимки са известни основно като забавен начин за разпространение на изображения в социалните мрежи. Но дали не бихме могли да ги