Стрелбата с лък е древно изкуство и като такова – с много вариации, промени през годините и усъвършенстване. Много от знанията за стрелбата с лък са забравени –