Полезно

Нетрадиционен начин за повишаване на финансовата грамотност

Финансовата грамотност е ключово умение както за управлението на личните и семейните финанси, така и за планиране на бизнес инвестиции и решения свързани с набирането и управлението на
виж още

Новини от последния час и новини от последните минути – времето се ускорява!

Интересно нещо е времето – четвъртото измерение или половината от време-пространството, в което живеем. На пръв поглед е обективно, но всъщност е субективно дори когато се касае за
виж още

Вестници онлайн – вестниците на 21-ви век

Вестниците като средство за освобождаване на информацията играят ключова роля в живота ни от Просвещението насам и без съмнение са едно от най-трансформиращите проявления на човешката изобретателност. С
виж още