Pinterest съчетава два от най-атрактивните елемента на социалните медии – визуално съдържание и споделяне на харесваното. Поради огромната си и все по-нарастваща популярност Pinterest неизменно става и място