За да бъдем ефективни в общуването си с гневни клиенти е необходимо да се погрижим да отстраним възможно най-много комуникационни пречки с ясна, проста, точна и добре планирана