Финансовата грамотност е ключово умение както за управлението на личните и семейните финанси, така и за планиране на бизнес инвестиции и решения свързани с набирането и управлението на