Нетрадиционен начин за повишаване на финансовата грамотност

Финансова грамотност

Финансовата грамотност е ключово умение както за управлението на личните и семейните финанси, така и за планиране на бизнес инвестиции и решения свързани с набирането и управлението на капитали. В тази статия ще разгледаме един нетрадиционен, напълно безплатен начин за повишаване на финансовата грамотност – чрез използване на онлайн калкулатори.

Лични и семейни финанси

В първия пример ще разгледаме как използването на някои калкулатори може да подобри финансовата ни култура и да ни предпази от необмислени решения.

Да вземем, например, решението за покупка на жилище. Да кажем, че обмисляте да закупите жилище с инвестиционна цел на от 500,000 лв. с очакването да можете да го продадете след 3 години за 600,000 лв.

(поради безумните закони срещу „спекулата“ с жилища ще платите огромни данъци ако го продадете преди това – мярка, която явно стагнира пазара на жилища и работи в полза на текущите собственици)

Оценката ви е, че са ви необходими 10,000 лева на година за поддръжка на жилището, включващи и всички такси за комплекса и сградата. В същото време имате и алтернативна инвестиция в държавни ценни книжа с доходност 3% на година. Това е вашият т.нар. дисконтов процент. Въпросът е, каква е стойността на тази инвестиция към сегашния момент – дали е положителна или отрицателна и ако е положителна – дали си струва риска?

За да изчислите това можете да използвате калкулатор за нетната текуща стойност като (NPV calculator). Ако кликнете тук можете да видите директно въведените параметри и резултата, който показва, че въпреки, че ще реализирате 70,000 лева печалба тяхната текуща стойност е само 21,000 лева. Реалната възвращаемост (Internal Rate of Return, IRR) е около 4.4% на годишна база, което е доста скромно и е много спорно дали оправдава риска от влизане на пазара на имоти.

Разбира се, това е един възможен сценарий. Ако вместо това считате, че ще можете да продадете жилището за 650,000 на края на третата година, то възвращаемостта се повишава до почти 8% на годишна база, което вече изглежда доста по-примамливо.

Къде тук е образованието, обаче? Цялата тази информация и подобен пример можете да видите на страницата на калкулатора, посочен по-горе, както и други онлайн инструменти. Ако, например, не знаете какво е Internal Rate of Return, достатъчно е да отворите този IRR калкулатор , за да видите подробно описание на концепцията, приложенията ѝ, релевантните формули и друга полезна информация. Дори самата възможност лесно да променяте входните данни и да наблюдавате какъв ефект имат върху изходните такива ще подобри разбирането ви за финансовите потоци.

Бизнес финанси, управление на капитал и инвестиции

Управлението на паричните потоци и решенията за финансиране са ключови за всеки бизнес, функциониращ в реален пазар, независимо от фазата, в която се намира.

За много бизнес собственици и инвеститори е важно да знаят възвращаемостта, генерирана от дадено бизнес начинание от всеки вложен в него долар. Една от метриките за годишния растеж на инвестицията в бизнес, акции или фонд от някакъв тип е кумулативният средно-годишен темп на растеж (Cumulative Average Growth Rate – CAGR). Полезен инструмент за да разберем и приложим тази концепция е този калкулатор за кумулативния средно-годишен темп на растеж (CAGR).

Например, ако знаем, че в началото сме стартирали бизнеса си с вложение от 50,000 лева и 5 години по-късно капиталът ни е 300,000 лева, то можем да сложим числата в калкулатора и да видим, че бизнеса ни се справя отлично, генерирайки над 43% средно-годишна капиталова доходност. Ако обаче стойността му се беше повишила едва до 70,000 то това би било под 7% средно-годишен темп на растеж, което е доста незадоволително, особено ако бизнеса е в рисков, високо-конкурентен и динамичен сектор.

Друга често срещана бизнес задача е оценката на перспективността пред дадена инвестиция. В този случай може да е полезен метода на дисконтовите парични потоци, чрез който се оценява стойността на бизнес проект или актив на база концепцията за времевата стойност на парите, според която бъдещите парични потоци се намалят (дисконтират) на база цената на капитала, за да се достигне до дисконтовата текуща стойност (DCF). DCF, или Discounted Cash Flow е изключително полезен модел за придобиване на представа за стойността на инвестиция в текущи пари. Както и в горните преми страниците на онлайн калкулатора ни дават нужното базово разбиране, формули и примери, за да добием представа за концепцията и приложението ѝ. Можете да видите и статията в Wikipedia за оценка на активи на база DCF метода.

Нещо, което много бизнес начинания правят е да набират средства за оперирането или растежа си. В този случай е добре да се направи оценка на средно-претеглената цена на капитала, който предстои да се набере, независимо от метода на набирането му (заем, издаване на акции или облигации, набиране на рисков капитал при стартиране на собствен бизнес и др.). Концепцията в случая се нарича Weighted Average Cost of Capital и един WACC калкулатор би ни свършил работа да направим такава оценка.

Например, ако са ви необходими 30,000 лева капитал и имате възможност да изтеглите заем в размер на 10,000 лева при годишна лихва от 7% и да наберете капитал от 20,000 лева при разход от 4% на годишна база, то средно-претеглената цена (WACC) на този капитал би била 4.77% на годишна база. Дали това е добра цена ще зависи от множество фактори като очакваната възвращаемост на капитала, нивото на риск, нуждата от инвестиция и т.н., но разбирането на цената на капитала е добро начало.

В тази статия показахме няколко практически примера за повишаване на финансовата грамотност както в бизнес финансите, така и в управлението на личните и семейни финанси, което може да стане с помощта на онлайн инструменти и наличната към тях помощна информация. Разбира се, това не са знания на ниво финансов експерт и когато става въпрос за сериозни инвестиции винаги е добре да потърсите професионален съвет, но дори и тогава една подготовка с наличните безплатни възможности би ви била от полза.