Забавен поглед над това как функционират повече държави по света в това видео на FreedomToons: Разбира се, разглежда се за пример системата в САЩ, но на такова фундаментално