Марката не е САМО реклама по телевизията или на билборда, нито пък логото ú, а комплекс от споделени ползи, ценности и убеждения. Да вземем като подходяща илюстрация Coca-Cola