В тази публикация ще разгледаме четири основни подхода в герила маркетинга (guerilla маркетинг, партизански маркетинг) чрез примери за тяхното приложение. Идеята, както винаги е максимален ефект с минимално усилие